Mateřská škola, Dobřenice

vyhlašuje

ZÁPIS

do předškolního zařízení na rok 2023/2024, který se koná dne 10.5.2023 od 15.30 - 17.00 hodin v budově mateřské školy.

Rodiče si s sebou vezmou průkaz totožnosti, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte. Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte v den zápisu v mateřské škole nebo si jej můžete stáhnout (viz. příloha) a vyplnit předem. 

Kritéria přijímání dětí
1. Děti s místem trvalého pobytu na území obce Dobřenice, které nejpozději k 31.8.2023 dosáhnou věku 2 let
(od nejstarších po nejmladší) 
2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce Syrovátka, které nejpozději k 31.12.2023 dosáhnou věku 3 let 
(od nejstarších po nejmladší)                 

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo území obce Dobřenice a Syrovátka, které nejpozději k 31.8.2023 dosáhnou věku 3 let (od nejstarších po nejmladší)

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Koncepce mateřské školy: Vztah k přírodě a obnovování starých lidových zvyků a tradic.

 Přílohy: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

K zápisu do MŠ v termínu 10.5.2023 si nemohou podat přihlášku cizinci s  vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 3.července 2023 od 15.30 - 17.00 hod.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 липня 2023 року по 15 липня 2023 року – 3.lypnja 2023 roku od 15.30 do 17.00 hod.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 lypnja  2023 roku po 15 lypnja 2023 roku – 3.lypnja 2023 roku od 15.30 do 17.00 hod.

 V Dobřenicích 20.4.2023                                                                                            Milena Spejchalová, ředitelka MŠ

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00