Projekty - povinná publicita

Výstavba chodníku Dobřenice I - Dobřenice II

IROP

Zkrácený název projektu: Výstavba chodníku Dobřenice I-Dobřenice II

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010972

Žadatel: Obec Dobřenice

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování chodníku pro pěší mezi částmi obce Dobřenice I a Dobřenice II v celkové délce 679,34 metrů a o šířce 2,0 metry. Nově vybudovaná pěší komunikace svede v celé délce pěší dopravu z komunikace III. třídy č. 32315 a tím zvýší bezpečnost chodců a silničního provozu v obci. Vznikne tak ucelená trasa spojující části obce Dobřenice, která bude sloužit k dopravě pěších k vlakové zastávce a zároveň dojde k dostupnosti občanské vybavenosti v části obce Dobřenice I.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vybudování chodníku podél komunikace III. třídy včetně místa pro přecházení za účelem zajištění bezpečného pohybu občanů po frekventované komunikaci III/32315 mezi částmi obce Dobřenice I a Dobřenice II.

Celkové zdroje: 3 150 622,15 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 1 468 493,39 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 1 682 128,76 Kč

Podpora celkem: 1 598 022,32 Kč

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020

Projekt „Výstavba chodníku Dobřenice I-Dobřenice II“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Povinná publicita projektu: Výstavba chodníku Dobřenice I - Dobřenice II

Ke stažení: plakát

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00