Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

OBEC Dobřenice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dobřenice, podle současného platného právního předpisu, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 

Obec Dobřenice je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem a má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Základní podmínky pro činnost OBCE stanoví zákon č.2/2003 S., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

3. Organizační struktura

Obecní úřad Dobřenice:

  • starosta Ing. Tomáš Sýkora
  • místostarosta František Dolejší
  • účetní Lenka Kubicová
  • adm. pracovnice Michaela Kotková

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
OBEC Dobřenice
Dobřenice čp.10
503 25 Dobřenice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální
OBEC Dobřenice
Dobřenice čp.10
503 25 Dobřenice

4.3 Úřední hodiny

Den Čas Čas
Pondělí 8:00-16:30 18:00-20:00
Úterý 8:00-12:00  
Středa 8:00-16:30  
Čtvrtek 8:00-12:00  
Pátek 8:00-12:00  

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 495 451 119
mobilní: nevyplněno

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.dobrenice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

oficiální: 

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 159 134 975, kód banky: 0300
Účel platby: místní poplatky

6. IČ

00268721

7. DIČ

v současné době není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost lze podat:

  • osobně (úřední hodiny)
  • e-mailem (elektronický podpis)
  • poštou
  • datovou schránkou

11. Opravné prostředky

Příjem a vyřízení odvolání

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací

Krizová telefonní čísla

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazby za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00