Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
207/23 pdf soubor 331kB Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 14.8.2023 25.08.2023
198/23 pdf soubor 953kB Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor hospodaření s majetkem státu - údaje o nemovitostech a nedostatečně identifikovaným vlastníkem, č.j. UZSVM/H/15087/2023-HMSO 22.08.2023
158/23 pdf soubor 399kB Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30.6.2023 07.07.2023
117/23 pdf soubor 375kB Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15.5.2023 23.05.2023
116/23 pdf soubor 366kB Závěrečný účet obce Dobřenice za rok 2022 sestavený v Kč ke dni 31.12.2022 s přílohami 23.05.2023
115/23 pdf soubor 802kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IČ: 00268721 za rok 2022 23.05.2023
114/23 pdf soubor 391kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2022_Obec Dobřenice 23.05.2023
113/23 pdf soubor 111kB Rozvaha sestavená k 31.12.2022_Obec Dobřenice 23.05.2023
112/23 pdf soubor 68kB Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2022_Obec Dobřenice 23.05.2023
111/23 pdf soubor 286kB Příloha sestavená k 31.12.2022_Obec Dobřenice 23.05.2023
110/23 pdf soubor 64kB Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2022 23.05.2023
109/23 pdf soubor 82kB Rozvaha sestavená k 31.12.2022_Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice 23.05.2023
108/23 pdf soubor 58kB Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2022_Příspěvková organizace Mateřská škola, Dobřenice 23.05.2023
107/23 pdf soubor 110kB Příloha sestavená k 31.12.2022_Příspěvková organizace Mateřská škola, Dobřenice 23.05.2023
095/23 pdf soubor 710kB VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy spočívající ve stanovení přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dobřenice, II/323 Dobřenice - výšková úprava kanalizačních šachet, č.j. SZ MMHK/081692/2023 OD1/Rou 28.04.2023
091/23 pdf soubor 134kB Záměr č. 1/2023 Bezúplatně vypůjčit část pozemku parc. č. 76/2 o výměře 2,1 m2, v k.ú. Dobřenice, a to za účelem rozšíření automatu sloužícího k vydávání a podávání zásilek Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o. 25.04.2023
087/23 pdf soubor 65kB VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2023. Od 25.4.2023 do 25.5.2023 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 713666/23/2700-11530-608125 a č.j. 713667/23/2700-11530-608125 25.04.2023
084/23 pdf soubor 79kB VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z menovitých věcí na rok 2023. Od 14.4.2023 do 15.5.2023 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 637509/23/2700-11530-608125 14.04.2023
075/23 pdf soubor 167kB Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce - Syrovátka 04.04.2023
074/23 pdf soubor 168kB Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce - Dobřenice 04.04.2023

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00