Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
180/20 pdf soubor 2MB Příloha k Závěrečnému účtu MUB DSO Praskačka - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 29.05.2020 - 18.06.2020
179/20 pdf soubor 82kB Příloha k Závěrečnému účtu MUB DSO Praskačka - výsledovka sestavená k 31.12.2019 29.05.2020 - 18.06.2020
178/20 pdf soubor 89kB Příloha k Závěrečnému účtu MUB DSO Praskačka - rozvaha sestavená k 31.12.2019 29.05.2020 - 18.06.2020
177/20 pdf soubor 1MB Příloha k Závěrečnému účtu MUB DSO Praskačka za rok 2019 - výkaz příloha sestavený k 31.12.2019 29.05.2020 - 18.06.2020
176/20 pdf soubor 428kB Příloha k Závěrečnému účtu MUB DSO Praskačka sestavený k 31.12.2019 - FIN 2-12 M 29.05.2020 - 18.06.2020
175/20 pdf soubor 464kB Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Urbanická brázda DSO Praskačka za rok 2019 29.05.2020 - 18.06.2020
173/20 pdf soubor 82kB Příloha k Závěrečnému účtu 2019 - rozvaha PO MŠ Dobřenice 27.05.2020
172/20 pdf soubor 59kB Příloha k Závěrečnému účtu 2019 - výkaz zisku a ztráty PO MŠ Dobřenice 27.05.2020
171/20 pdf soubor 117kB Příloha k Závěrečnému účtu obce Dobřenice 2019 - příloha PO MŠ Dobřenice 27.05.2020
170/20 pdf soubor 213kB Záměr č. 1/2020 na prodej pozemku parcelní číslo 22/5 v k.ú. a obci Dobřenice 27.05.2020 - 12.06.2020
169/20 doc soubor 386kB Závěrečný účet za rok 2019 schválený dne 25.05.2020 27.05.2020
168/20 pdf soubor 458kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - výkaz FIN 2-12M 27.05.2020
167/20 pdf soubor 83kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 rozvaha 12-19 27.05.2020
166/20 pdf soubor 76kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - výsledovka 12-19 27.05.2020
165/20 pdf soubor 1MB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - příloha 12-19 27.05.2020
164/20 doc soubor 339kB Příloha k Závěrečnému účtu za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 27.05.2020
163/20 pdf soubor 65kB Příloha Závěrečného účtu za rok 2019 - inventarizační zpráva 27.05.2020
156/20 pdf soubor 172kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 25. května 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 13.05.2020
153/20 pdf soubor 15kB Rozpočtové opatření 2020/001 06.05.2020
141/20 pdf soubor 89kB Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 30.04.2020 - 30.06.2020

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00