Sazby za poskytování informací

v souvislosti s poskytováním informací dle § 17 zák.č.106/1999 Sb.

Sazebník zahrnuje výdaje spojené např.s pořízením kopií,jejich odeslání popř.použití telefonu,faxu apod..Nezahrnuje náhradu pracovního času,spojeného s příslušným úkonem. Výjimku tvoří úsek archivnictví,u něhož jsou výše náhrad za určené úkony stanoveny příslušným centrálním orgánem.

Kopírování:

A4 jednostranně 2,- Kč
  oboustranně 3,- Kč
A3 jednostranně 4,- Kč
  oboustranně 6,- Kč

Náhrady za odeslání a telekomunikační poplatky:

Poštovné a telefonní poplatky dle platného sazebníku.

Použití výpočetní techniky:

Tisk z počítače na tiskárně

  • formát A4 jedna stránka    5,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě žadatele je nepřípustné.

Vzniknou-li při poskytování informace nutné více náklady bude úhrada počítána hodinovou zúčtovací sazbou 150,- Kč za každou, a to i započatou hodinu.

Informace bude podávána na základě potvrzení o provedené úhradě.

Veškeré poskytování informací bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobnosti a osobních údajů.

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00