Správní úřady s působností pro obec Dobřenice

vwicn Obecní úřad Dobřenice

vwicn Finanční úřad v Hradci Králové

vwicn Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové - Katastrální pracoviště Hradec Králové

vwicn Magistrát města Hradec Králové - Stavební úřad

vwicn Obecní úřad Praskačka - Matrika

vwicn Celní úřad Hradec Králové

vwicn Magistrát města Hradec Králové - Obecní živnostenský úřad

vwicn Magistrát města Hradec Králové - Odbor dopravně-správních agend

vwicn Magistrát města Hradec Králové - Odbor školství

vwicn Institut technické inspekce - pobočka Hradec Králové

vwicn Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

vwicn Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj - Inspektorát Hradec Králové

vwicn Okresní soud v Hradci Králové

vwicn Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

vwicn OSSZ Hradec Králové

vwicn Státní rostlinolékařská správa - odbor východní Čechy

vwicn Úřad práce v Hradci Králové

vwicn Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Hradec Králové

vwicn Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Hradec Králové

vwicn Česká obchodní inspekce - Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

vwicn Český statistický úřad - Krajská reprezentace Hradec Králové

vwicn Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové

vwicn Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj - Ústřední pracoviště

vwicn Krajské vojenské velitelství Hradec Králové

vwicn Krajský úřad - Královéhradecký kraj

vwicn Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích

vwicn Obvodní báňský úřad v Trutnově

vwicn Státní oblastní archiv v Zámrsku

vwicn Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Hradci Králové

vwicn ÚZIS - krajský odbor Královéhradecký kraj

vwicn Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové

vwicn Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00