MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOBŘENICE

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Dobřenice od školního roku 2022/2023 a data uvedeného v žádosti o přijetí těmto uchazečům:

 

 

Seznam přijatých uchazečů (podle přidělených registračních čísel):

 

1/22 

 2/22

3/22 

5/22 

7/22 

8/22 

9/22

 16/22

 

 

   

 


V Dobřenicích dne 31. 5. 2022                                          Milena Spejchalová, ředitelka školy

                 

__________________________________________________________________________

Dobřenice 32, 503 25 Dobřenice         tel.: 495 451 201       e-mail:

               

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00