Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
070/22 pdf soubor 287kB příloha sestavená k 31.12.2021 25.03.2022
069/22 pdf soubor 64kB Inventarizační zpráva - souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021 25.03.2022
068/22 pdf soubor 82kB rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 25.03.2022
067/22 pdf soubor 59kB výkaz zisku a ztráty PO Mateřská škola, Dobřenice sestavený k 31.12.2021 25.03.2022
066/22 pdf soubor 108kB Příloha PO Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 25.03.2022
058/22 pdf soubor 171kB Porovnání všech pložek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Syrovátka 15.03.2022
057/22 pdf soubor 171kB Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce- Dobřenice 15.03.2022
050/22 jpg soubor 631kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 21.03.2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 08.03.2022
047/22 pdf soubor 2MB NÁVRH - opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského 04.03.2022
046/22 pdf soubor 659kB Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjinka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje - bobra evropského 04.03.2022
042/22 pdf soubor 273kB Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2022 01.03.2022 - 04.03.2024
031/22 pdf soubor 43kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2022 25.02.2022
030/22 pdf soubor 13kB Střednědobý výhled rozpočtu na roku 2022 - 2024 v tis. Kč 25.02.2022
029/22 pdf soubor 466kB UZSVM - územní pracoviště Hradec Králové - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k datu 1.2.2022 24.02.2022
025/22 pdf soubor 694kB NÁVRH opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů 17.02.2022
024/22 pdf soubor 359kB Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství 17.02.2022
020/22 pdf soubor 151kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Dobřenicích, které se koná v pondělí 21.2.2022 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 07.02.2022
014/22 pdf soubor 298kB Fin 2-12 M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2021 v Kč na dvě desetinná místa 27.01.2022
013/22 pdf soubor 362kB NÁVRH rozpoočtu Obce Dobřenice na rok 2022 27.01.2022
012/22 pdf soubor 246kB NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu obce Dobřenice (v tis.Kč) na roky 2022-2024 27.01.2022

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00