Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
182/22 pdf soubor 193kB Záměr č. 2/2022 smluvně zřídit právo stavby k pozemku parc.č. 610/5 v k.ú. a obci Dobřenice - nové kabelové vedení NN 04.08.2022
181/22 pdf soubor 16kB Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 04.08.2022
176/22 pdf soubor 199kB Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a24. září 2022 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 20.07.2022
163/22 pdf soubor 169kB Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy 30.06.2022
157/22 pdf soubor 242kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 27.6.2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 16.06.2022
141/22 pdf soubor 169kB Oznámení o zveřejnění - NÁVRH Závěrečného účtu DSO Mikroregion urbanická brázda za rok 2021 sestavený v Kč ke dni 31.12.20211 v přílohami 31.05.2022
135/22 pdf soubor 26kB Rozpočtové opatření č. RO/2022/0002 ze dne 16.05.2022 31.05.2022
130/22 pdf soubor 355kB Závěrečný účet obce Dobřenice za rok 2021 sestavený v Kč ke dni 31.12.2021 + přílohy 24.05.2022
129/22 pdf soubor 522kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IČ:00268721 za rok 2021 24.05.2022
128/22 pdf soubor 295kB Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2021 - obec Dobřenice 24.05.2022
127/22 pdf soubor 111kB Rozvaha - obec Dobřenice - sestavená k 31.12.2021 24.05.2022
126/22 pdf soubor 70kB Výkaz zisku a ztráty - obec Dobřenice sestavený k 31.12.2021 24.05.2022
125/22 pdf soubor 287kB Příloha - obec Dobřenice - sestavená k 31.12.2021 24.05.2022
124/22 pdf soubor 64kB Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021 24.05.2022
123/22 pdf soubor 82kB Rozvaha Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 24.05.2022
122/22 pdf soubor 59kB Výkaz zisku a ztráty Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavený k 31.12.2021 24.05.2022
121/22 pdf soubor 108kB Příloha Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 24.05.2022
133/22 pdf soubor 19kB Oznámení o stanovení počtu členů zastuzpitelstva obce DOBŘENICE, které bude voleno ve dnech 23. a 24. září 2022 17.05.2022
116/22 pdf soubor 125kB Záměr č. 1/2022 - smluvně zřídit právo stavby k pozemku parc.č. 675/1 a 693 v k.ú. a obci Dobřenice - kabelové vedení nn, zemnící páska ve stejné trase s kabelem a skříň 17.05.2022
107/22 pdf soubor 583kB Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů -. bobra evropského na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 04.05.2022

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00