Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
126/22 pdf soubor 70kB Výkaz zisku a ztráty - obec Dobřenice sestavený k 31.12.2021 24.05.2022
125/22 pdf soubor 287kB Příloha - obec Dobřenice - sestavená k 31.12.2021 24.05.2022
124/22 pdf soubor 64kB Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021 24.05.2022
123/22 pdf soubor 82kB Rozvaha Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 24.05.2022
122/22 pdf soubor 59kB Výkaz zisku a ztráty Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavený k 31.12.2021 24.05.2022
121/22 pdf soubor 108kB Příloha Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 24.05.2022
133/22 pdf soubor 19kB Oznámení o stanovení počtu členů zastuzpitelstva obce DOBŘENICE, které bude voleno ve dnech 23. a 24. září 2022 17.05.2022
116/22 pdf soubor 125kB Záměr č. 1/2022 - smluvně zřídit právo stavby k pozemku parc.č. 675/1 a 693 v k.ú. a obci Dobřenice - kabelové vedení nn, zemnící páska ve stejné trase s kabelem a skříň 17.05.2022
107/22 pdf soubor 583kB Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů -. bobra evropského na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 04.05.2022
106/22 pdf soubor 2MB Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského 04.05.2022
105/22 pdf soubor 240kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 16.5.2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřenicích 29.04.2022
104/22 pdf soubor 1MB Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje 29.04.2022
101/22 pdf soubor 1MB Veřejná vyhláška . opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Písek u chlumce nad Cidlinou, Obědovice, Kratonohy, Stará Voda, Nové Město, Dobřenice, Hradec Králové 27.04.2022
095/22 pdf soubor 331kB Veřejná vyhláška - Daň z menovitých věcí na rok 2022 Od 26.04.2022 do 26.05.2022 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 757704/22/2700-11460-606264 20.04.2022
094/22 pdf soubor 2MB Veřejná vyhláška - Opatřerní obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Roudnice, Boharyně, Nechanice, Dolní Přím, Stěžery, Hradec Králové - Plačice, Urbanice, Lhota pod Libčany, Praskačka, Vlčkovice, Dobřenice, Nové Město 20.04.2022
083/22 pdf soubor 226kB Rozpočtové opatření č. RO/2022/001 ze dne 21.3.2022 05.04.2022
075/22 pdf soubor 363kB Návrh závěrečného účtu obce Dobřenice za rok 2021 sestavený v Kč ke dni 31.12.2021 25.03.2022
074/22 pdf soubor 522kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IČ: 00268721 za rok 2021 25.03.2022
073/22 pdf soubor 295kB výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12M 25.03.2022
072/22 pdf soubor 111kB rozvaha sestavená k 31.12.2021 25.03.2022

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00