Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
095/22 pdf soubor 331kB Veřejná vyhláška - Daň z menovitých věcí na rok 2022 Od 26.04.2022 do 26.05.2022 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 757704/22/2700-11460-606264 20.04.2022
094/22 pdf soubor 2MB Veřejná vyhláška - Opatřerní obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Roudnice, Boharyně, Nechanice, Dolní Přím, Stěžery, Hradec Králové - Plačice, Urbanice, Lhota pod Libčany, Praskačka, Vlčkovice, Dobřenice, Nové Město 20.04.2022
083/22 pdf soubor 226kB Rozpočtové opatření č. RO/2022/001 ze dne 21.3.2022 05.04.2022
075/22 pdf soubor 363kB Návrh závěrečného účtu obce Dobřenice za rok 2021 sestavený v Kč ke dni 31.12.2021 25.03.2022
074/22 pdf soubor 522kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IČ: 00268721 za rok 2021 25.03.2022
073/22 pdf soubor 295kB výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12M 25.03.2022
072/22 pdf soubor 111kB rozvaha sestavená k 31.12.2021 25.03.2022
071/22 pdf soubor 70kB výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021 25.03.2022
070/22 pdf soubor 287kB příloha sestavená k 31.12.2021 25.03.2022
069/22 pdf soubor 64kB Inventarizační zpráva - souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021 25.03.2022
068/22 pdf soubor 82kB rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 25.03.2022
067/22 pdf soubor 59kB výkaz zisku a ztráty PO Mateřská škola, Dobřenice sestavený k 31.12.2021 25.03.2022
066/22 pdf soubor 108kB Příloha PO Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2021 25.03.2022
058/22 pdf soubor 171kB Porovnání všech pložek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Syrovátka 15.03.2022
050/22 jpg soubor 631kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 21.03.2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 08.03.2022
047/22 pdf soubor 2MB NÁVRH - opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského 04.03.2022
046/22 pdf soubor 659kB Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjinka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje - bobra evropského 04.03.2022
042/22 pdf soubor 273kB Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2022 01.03.2022 - 04.03.2024
031/22 pdf soubor 43kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2022 25.02.2022
030/22 pdf soubor 13kB Střednědobý výhled rozpočtu na roku 2022 - 2024 v tis. Kč 25.02.2022

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00