Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
167/21 pdf soubor 113kB Příloha Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 31.12.2020 11.05.2021
165/21 pdf soubor 23kB Rozpočtové opatření č. 2 - RO/2021/002 ze dne 03.05.2021 11.05.2021
164/21 pdf soubor 388kB Návrh zprávy - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018-duben 2021) 11.05.2021
160/21 pdf soubor 69kB Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Luková a Kosičky se ukončují 05.05.2021
158/21 pdf soubor 68kB Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Kosičky se ukončují. 05.05.2021
156/21 pdf soubor 64kB Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy .- vysoce patogenní sviární influenzy č.j. SVS/2021/054784-H 04.05.2021
155/21 pdf soubor 45kB Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobřenice se ukončují. 03.05.2021
154/21 pdf soubor 1MB Královéhradecká provozní , a.s. Hradec Králové - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 29.04.2021
150/21 pdf soubor 34kB Nařízení Státní veterinární správy- č.j. SVS82021/052074-H ze dne 27.04.2021 - Ukončení mimořádných veterinárních opatření v k.ú. Vápno u Přelouče v Pardubickém kraji 27.04.2021
143/21 pdf soubor 217kB Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí dne 3.5.2021 v zas. místnosti OÚ v Dobřenicích v 19:00 hodin 21.04.2021
137/21 pdf soubor 613kB Nařízení Státní veterinární správy- mimořádná veterinárn í opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogemmí aviární influenzy - k.ú. Klamoš v katastrálním území Nové Město nad Cidlinou 20.04.2021
136/21 pdf soubor 381kB NÁVRH závěrečného účtu obce Dobřenice za rok 2020 sestavený v Kč ke dni 31.12.2020 15.04.2021
135/21 pdf soubor 251kB Přílohy k návrhu závěrečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IĆ:00268721 za rok 2020 15.04.2021
134/21 pdf soubor 301kB Příloha k návrhu závěrečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 - výkaz Fin 2 - 12M sestavený k 31.12.2020 15.04.2021
133/21 pdf soubor 64kB Příloha k návrhu závěrečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020 15.04.2021
132/21 pdf soubor 105kB Příloha k návrhu závěrečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 - Rozvaha sestavená k 31.12.2020 15.04.2021
131/21 pdf soubor 301kB Příloha k návrhu záverečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 - Příloha 15.04.2021
130/21 pdf soubor 268kB Příloha k návrhu závěrečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 .- Inventarizační zpráva 15.04.2021
129/21 pdf soubor 70kB Příloha k návrhu závěrečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 - výkaz zisku a ztráty PO MŠ Dobřenice sestavený k 31.12.2020 15.04.2021
128/21 pdf soubor 97kB Příloha k návrhu závěrečného účtu Obce Dobřenice za rok 2020 - rozvaha PO MŠ Dobřenice sestavená k 31.12.2020 15.04.2021

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00