Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
073/23 pdf soubor 399kB Návrh závěrečného účtu obce Dobřenice za rok 2022 sestavený v Kč ke dni 31.12.2022 03.04.2023
072/23 pdf soubor 802kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IČ: 00268721 za rok 2022 03.04.2023
071/23 pdf soubor 391kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M 03.04.2023
070/23 pdf soubor 68kB Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2022 03.04.2023
069/23 pdf soubor 111kB Rozvaha sestavená k 31.12.2022 03.04.2023
068/23 pdf soubor 286kB Příloha sestavená k 31.12.2022 03.04.2023
067/23 pdf soubor 64kB Inventarizační zpráva – souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2022 03.04.2023
066/23 pdf soubor 58kB Příspěvková organizace Mateřská škola, Dobřenice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 03.04.2023
065/23 pdf soubor 58kB Příspěvková organizace Mateřská škola, Dobřenice - Rozvaha k 31.12.2022 03.04.2023
064/23 pdf soubor 110kB Příspěvková organizace Mateřská škola, Dobřenice - Příloha sestavená k 31.12.2022 03.04.2023
062/23 pdf soubor 244kB Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 30.3.2023 30.03.2023
053/23 pdf soubor 3MB Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor hospodaření s majetkem státu - údaje o nemovitostech a nedostatečně identifikovaným vlastníkem 01.03.2023 - 01.03.2024
044/23 pdf soubor 257kB Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2023 20.02.2023 - 20.02.2025
043/23 pdf soubor 503kB Nařízení Státní veterinární správy - č.j. SVS/2023/027899-H ze dne 20.2.2023 - Ukončení mimořádných veterinárních opatření v k.ú. Dobřenice na území Královéhradeckého kraje 20.02.2023
042/23 pdf soubor 293kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2023 20.02.2023
041/23 pdf soubor 179kB Střednědobý výhled rozpočtu obce Dobřenice na roku 2023 - 2025 v tis. Kč 20.02.2023
040/23 pdf soubor 327kB Magistrát města Hradec Králové - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ MKO - MK p.č.563/2,604/7 k. 14.02.2023
026/23 pdf soubor 188kB Výsledky voleb do funkce prezidenta České republiky - 2. kolo 28.01.2023
022/23 pdf soubor 635kB Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu ptačí chřipky 23.01.2023
015/23 pdf soubor 202kB NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu Obce Dobřenice (v tis. Kč) na roky 2023-2025 18.01.2023

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00