Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
191/21 pdf soubor 352kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2020 02.06.2021
186/21 pdf soubor 432kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - Výkaz Fin 2-12 M 27.05.2021
185/21 pdf soubor 1MB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2020 27.05.2021
184/21 pdf soubor 1MB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - Příloha sestavená k 31.12.2020 27.05.2021
183/21 pdf soubor 311kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - Protokol o schválení účetní závěrkya za rok 2020 27.05.2021
182/21 pdf soubor 89kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - rozvaha sestavená k 31.12.2020 27.05.2021
181/21 pdf soubor 82kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020 27.05.2021
180/21 pdf soubor 3MB Návrh - Mikroregion Urbanická brázda DSO - NÁVRH Závěrečný účet za rok 2020 sestavený v Kč ke dni 31.12.2020 27.05.2021
179/21 pdf soubor 628kB Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Urbanická brázda za rok 2020 - Záznam o projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda za rok 2020 27.05.2021
178/21 pdf soubor 439kB Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Urbanická brázda za rokn 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda za rok 2020 27.05.2021
177/21 pdf soubor 53kB Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/063810-H - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Klamoš a v katastráln ím území Nové Město nad Cidlinou se ukončují 24.05.2021
176/21 pdf soubor 354kB Závěrečný účet za rok 2020 sestavený v Kč ke dni 31.12.2020 - Obec Dobřenice 11.05.2021
175/21 pdf soubor 251kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IČ:00268721 za rok 2020 11.05.2021
174/21 pdf soubor 301kB Výkaz Fin 3 - 12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestavený k 31.12.2020 11.05.2021
173/21 pdf soubor 64kB Výkaz zisku a ztráty- Obec Dobřenice sestavený k 31.12.2020 11.05.2021
172/21 pdf soubor 105kB Rozvaha - Obec Dobřenice sestavená k 31.12.2020 11.05.2021
171/21 pdf soubor 301kB Příloha - Obec Dobřenice sestavená k 31.12.2020 11.05.2021
170/21 pdf soubor 268kB Inventarizační zpráva - souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedená ke dni 31.12.2020 11.05.2021
169/21 pdf soubor 70kB Výkaz zisku a ztráty Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavený k 31.12.2020 11.05.2021
168/21 pdf soubor 97kB Rozvaha Příspěvkové organizace Mateřská škola, Dobřenice sestavená k 321.12.2020 11.05.2021

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00