Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
230/21 pdf soubor 154kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pondělí 30.08.2021 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 18.08.2021
229/21 pdf soubor 196kB Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021 - Informace i počtu a sídle volebních okrsků 17.08.2021
220/21 pdf soubor 20kB Obec Dobřenice - Rozpočtové opatření č. 4 - RO/2021/004 05.08.2021
196/21 pdf soubor 18kB RO/2021/003 - rozpočtové opatření č. 3 07.06.2021
192/21 pdf soubor 291kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2021 02.06.2021
191/21 pdf soubor 352kB Rozpočet obce Dobřenice na rok 2020 02.06.2021
186/21 pdf soubor 432kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - Výkaz Fin 2-12 M 27.05.2021
185/21 pdf soubor 1MB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2020 27.05.2021
184/21 pdf soubor 1MB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Urbanická brázda - Příloha sestavená k 31.12.2020 27.05.2021
183/21 pdf soubor 311kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - Protokol o schválení účetní závěrkya za rok 2020 27.05.2021
182/21 pdf soubor 89kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - rozvaha sestavená k 31.12.2020 27.05.2021
181/21 pdf soubor 82kB Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020 27.05.2021
180/21 pdf soubor 3MB Návrh - Mikroregion Urbanická brázda DSO - NÁVRH Závěrečný účet za rok 2020 sestavený v Kč ke dni 31.12.2020 27.05.2021
179/21 pdf soubor 628kB Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Urbanická brázda za rok 2020 - Záznam o projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda za rok 2020 27.05.2021
178/21 pdf soubor 439kB Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Urbanická brázda za rokn 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda za rok 2020 27.05.2021
177/21 pdf soubor 53kB Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/063810-H - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Klamoš a v katastráln ím území Nové Město nad Cidlinou se ukončují 24.05.2021
176/21 pdf soubor 354kB Závěrečný účet za rok 2020 sestavený v Kč ke dni 31.12.2020 - Obec Dobřenice 11.05.2021
175/21 pdf soubor 251kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice, IČ:00268721 za rok 2020 11.05.2021
174/21 pdf soubor 301kB Výkaz Fin 3 - 12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestavený k 31.12.2020 11.05.2021
173/21 pdf soubor 64kB Výkaz zisku a ztráty- Obec Dobřenice sestavený k 31.12.2020 11.05.2021

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00