Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
189/17 pdf soubor 169kB Informace - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Dobřenicích pro voolby do Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.10.2017 17. 8. 2017
188/17 pdf soubor 503kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dobřenice 16. 8. 2017 - 4. 9. 2017
187/17 pdf soubor 2MB Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dobřenice - mapové podklady 16. 8. 2017 - 4. 9. 2017
186/17 pdf soubor 95kB Veřejná vyhláška . opatření obecné povahy, který se stanovuje přechodná úprava provozu na silnici I/11 dle grafického znázornění v příloze 14. 8. 2017 - 31. 8. 2017
185/17 pdf soubor 2MB Mapové podklady pro opravu silnice I/11 Nové Město - oprava silnice v termínu 22.08. 2017 - 13.09.2017 14. 8. 2017 - 31. 8. 2017
177/17 pdf soubor 225kB Rozpočtové opatření č. 3/17 25. 7. 2017
176/17 pdf soubor 113kB STANOVISKO k vyhodnocení vliců na životní prostředí územně plánovací dokumentace "Návrh územního plánu Dobřenice" podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 20. 7. 2017 - 7. 8. 2017
161/17 pdf soubor 2MB mapa k veřejné vyhlášce - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 20. 6. 2017 - 7. 7. 2017
160/17 pdf soubor 519kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Kratonohy, Dobřenice, Roudnice 20. 6. 2017 - 7. 7. 2017
156/17 pdf soubor 245kB Zveřejnění exekučního příkazu prodejem nemovitostí č-j. 97EX 8395/15-17 ze dne 17.12.2015 16. 6. 2017 - 3. 7. 2017
153/17 pdf soubor 173kB Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 26.6.2017 v 19:00 hodin 14. 6. 2017 - 27. 6. 2017
149/17 pdf soubor 127kB Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 19.5.2017 - MR Urbanická brázda 12. 6. 2017
135/17 jpg soubor 1MB Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - Mateřská škola Dobřenice 23. 5. 2017 - 8. 6. 2017
124/17 pdf soubor 3MB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobřenice za rok 2016 16. 5. 2017
123/17 pdf soubor 138kB Závěrečný účet hospodaření obce Dobřenice za rok 2016 16. 5. 2017
122/17 pdf soubor 27kB Rozpočtové opatření č. 2/2017 16. 5. 2017
109/17 zip soubor 2MB Závěrečný účet DSO "Plynofikace obcí urbanické brázdy" rok 2016 2. 5. 2017 - 19. 5. 2017
108/17 zip soubor 2MB Závěrečný účet DSO "Mikroregion urbanická brázda" rok 2016 2. 5. 2017 - 19. 5. 2017
110/17 pdf soubor 58kB Veřejná vyhláška - návrh Územního plánu obce Dobřenice a vyhodnocení vliců návrhu Územního plánu Dobřenice na udržitelný rozvoj území 27. 4. 2017 - 15. 5. 2017
107/17 pdf soubor 88kB Komentář k celkovému vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 27. 4. 2017 - 15. 5. 2017

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00