Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
233/17 pdf soubor 172kB Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 6.11.2017 v 19:00 hod. za zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřenicích 18. 10. 2017 - 6. 11. 2017
232/17 pdf soubor 206kB Záměr Obce Dobřenice č. 9/2017 18. 10. 2017 - 6. 11. 2017
229/17 pdf soubor 47kB Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vliců této aktualizace na udržitelný rozvoj území 16. 10. 2017 - 1. 11. 2017
217/17 pdf soubor 260kB Oznámení o době a konání voleb do Polsanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017 29. 9. 2017
216/17 pdf soubor 171kB Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017 27. 9. 2017
215/17 pdf soubor 244kB Rozpočtové opatření č. 5/2017 27. 9. 2017
209/17 xlsx soubor 810kB Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k datu 01.08.2017 14. 9. 2017
208/17 pdf soubor 149kB Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor hospodaření s majetkem státu - údaje o nemovitostech a nedostatečně identifikovaným vlastníkem 14. 9. 2017
207/17 pdf soubor 249kB Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 14. 9. 2017 - 1. 4. 2018
204/17 pdf soubor 107kB Rozpočtové opatření č. 4/17 13. 9. 2017
199/17 pdf soubor 171kB Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Parlamentu České republiky 8. 9. 2017
198/17 pdf soubor 207kB Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 31. 8. 2017
200/17 pdf soubor 160kB Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 04.09.2017 24. 8. 2017 - 5. 9. 2017
189/17 pdf soubor 169kB Informace - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Dobřenicích pro voolby do Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.10.2017 17. 8. 2017
188/17 pdf soubor 503kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dobřenice 16. 8. 2017 - 4. 9. 2017
187/17 pdf soubor 2MB Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dobřenice - mapové podklady 16. 8. 2017 - 4. 9. 2017
186/17 pdf soubor 95kB Veřejná vyhláška . opatření obecné povahy, který se stanovuje přechodná úprava provozu na silnici I/11 dle grafického znázornění v příloze 14. 8. 2017 - 31. 8. 2017
185/17 pdf soubor 2MB Mapové podklady pro opravu silnice I/11 Nové Město - oprava silnice v termínu 22.08. 2017 - 13.09.2017 14. 8. 2017 - 31. 8. 2017
177/17 pdf soubor 225kB Rozpočtové opatření č. 3/17 25. 7. 2017
176/17 pdf soubor 113kB STANOVISKO k vyhodnocení vliců na životní prostředí územně plánovací dokumentace "Návrh územního plánu Dobřenice" podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 20. 7. 2017 - 7. 8. 2017

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00