Úřední deska

Číslo Typ Velikost Popis Platnost
078/18 pdf soubor 3MB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Obec Dobřenice 18. 4. 2018
077/18 pdf soubor 2MB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - obec- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce dobřenice za rok 2017 18. 4. 2018
076/18 pdf soubor 859kB Návrh závěrečného účtu za roik 2017 - obec - inventarizační zpráva 18. 4. 2018
075/18 pdf soubor 454kB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - obec - výkaz FIN 2-12 M 18. 4. 2018
074/18 pdf soubor 82kB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - obec - rozvaha 18. 4. 2018
073/18 pdf soubor 75kB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - obec - výkaz zisku a ztráty 18. 4. 2018
072/18 pdf soubor 1MB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - obec - příloha 18. 4. 2018
071/18 pdf soubor 76kB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - výkaz zisku a ztráty PO MŠ Dobřenice 18. 4. 2018
070/18 pdf soubor 79kB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - rozvaha PO MŠ Dobřenice 18. 4. 2018
069/18 pdf soubor 420kB Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - příloha PO MŠ Dobřenice 18. 4. 2018
067/18 pdf soubor 1MB Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - obec Dobřenice, obec Syrovátka za kalendářní rok 2017 17. 4. 2018 - 18. 5. 2018
058/18 xlsx soubor 1MB Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území naší obce. 26. 3. 2018
057/18 pdf soubor 119kB Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území naší obce 26. 3. 2018
055/18 pdf soubor 1MB mapka - akce II/323 Dobřenice . oprava železničního přejezdu P 3990 16. 3. 2018 - 2. 4. 2018
054/18 pdf soubor 423kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dobřenice, Syrovátka, Roudnice 16. 3. 2018 - 2. 4. 2018
051/18 jpg soubor 492kB Rozpočtové opatření č. 1/2018 12. 3. 2018
046/18 pdf soubor 240kB Zahájení řízení - povolení skácení 2 kusů smrků na pozemku parc.č. 603/2 v k.ú. Dobřenice u čp. 171 1. 3. 2018 - 19. 3. 2018
045/18 jpg soubor 375kB Pozvánka na jednání valné hromady HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA OSICE 26. 2. 2018 - 17. 3. 2018
039/18 pdf soubor 226kB Poplatek za služby spojené s nájmem hrobového místa od r. 2018 na hřbitově v Dobřenicích 20. 2. 2018
038/18 pdf soubor 1MB rozpočet Obce Dobřenice na rok 2018 20. 2. 2018

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00